為什麼AI SEO是業務的基石,更“有時候”勝過付費廣告?

ai website optimization

在數字時代,在線上定位您的業務至關重要,而優秀的搜索引擎優化(SEO)將使您的業務更受關注。不幸的是,許多企業依然依賴正在逐漸消失的Cold-call或其他付費廣告。其實我們有一個更好的選擇:人工智能SEO+。

 

這方法可以讓您更輕鬆地贏得高質量的客戶,並緊貼數碼營銷的未來。

讓我們更詳細地了解:何時使用廣告?為什麼人工智能SEO+如此有效?

 

何時使用廣告?

Cold-call廣告可以用來暫時提高知名度,例如折扣活動。但作為客戶時都知道,當真正要購物時,我們都會比較不同的品牌,因應不同的因素或需求做決定。正因如此,這些潛在客戶往往質量較低,他們立即購買產品或服務的可能性不大。

而中間忽略掉的,就是網站本身的內容質素。由此,AI SEO就能夠讓公司更了解不同客戶所想,藉此製作網站內容,提升公司的競爭力,讓客戶搜尋、篩選後,都依然能夠選擇你的公司,大大提升轉化率。

 

 Google SEO+人工智能系統能為您帶來甚麼好處?

 

1. 提高排名

Google SEO+人工智能系統的主要好處之一是它可以在搜索引擎結果頁面(SERP)中,幫助提高您網站的排名。

這是因為Google系統的設計能幫助您進行以下操作

✔對品牌相關的關鍵字進行評級排列

✔對品牌保護關鍵字進行評級排列

✔發現您可能不知道的行業100-1000個新關鍵字,然後您可以使用發現的新關鍵字創建相關內容,優化搜索引擎和用戶。

 

Google Ads不是更容易提高排名嗎??


研究表明,一般只有30%的Google使用者會點擊廣告列的網站,而70%的使用者會直接查看頭3-5個自然排名的網址。大部分Google使用者都認為,廣告的排名只基於公司有付費,所謂的用錢買排名,而並非因為該公司的實力或受歡迎程度。而高自然排名的公司則被認為更高的信心保證。自然排名的網站更比廣告網站有更高的轉化率。

這就證名,SEO做得好,不用向Google付費也能夠從眾多行家中脫穎而出。

 

2. 增加流量

 

使用Google SEO+人工智能系統的另一個好處是可以幫助您增加網站的流量!!

用甚麼方法?首先,AI系統會找出您公司的潛在客戶所搜索的實際數據,

然後,您可以開始每天都發現一些新的關鍵字,從0 -> 50 -> 100 -> 200 -> 500 -> 1000 如此類推。每個新的關鍵字都意味著有新的流量進入你的網站!

 

這些關鍵字提升Google排名的方法是—內容!

得到的關鍵字讓我們更了解該行業甚至個別公司的客戶需求,了解客戶群想了解甚麼題材的資訊,從而製作文章,讓大家不論問甚麼問題都能夠找到你的公司。這不止是Digital Marketing方面的提升,也能讓你的公司更了解客戶需求和問題,在宣傳或Marketing方案中提升成效,一舉兩得。

3. 節省時間和金錢

最後,Google SEO+人工智能系統更可為您節省時間和金錢。

如何實現?傳統的SEO代理機構使用人力執行SEO的技術工作,比較上容易出錯且緩慢。而我們的SEO專業團隊擁有10年經驗,善於利用AI系統更有效率地執行SEO工作!如有需要,系統可以24小時為您執行指定任務,隨時待機。將人力與物力(AI系統)配合使用,自然就能輕鬆為您帶來效率和效果!

 

真的如此見效?

 

AI SEO+ 多年來曾為各行各業包括醫學、教育、飲食、環保團體等機構提供SEO服務,大獲好評。以下就來看2個成功案例。

 

成功案例 1: 美容院

在這個項目中,我們僅僅在5個月的時間內,已有超過350個關鍵詞已經排名到Google搜尋的第一頁。關鍵詞的數量從150個增加到一共1300個以上,為我們的客戶帶來了大量的新銷售機會和查詢。如果您仍在使用傳統的SEO,只依靠人力就需要10-12個月的時間才能取得這樣的效果。

 

由於每個網站都具有其獨特性,因此我們樂於聆聽您的觀點和交流想法。我們的人工智能將會關注您選擇的關鍵類別,並進行相應的討論。

 

成功案例 2: 旅行社

 

 

真實好評:

「真係唔幫SEO姐姐賣廣告唔得,連續好幾個團體搵我搞本地遊活動,原來我地XXX係Google上search香港 旅行社,已經係排第一頁,除左XXX,XXX,XX啲大社,之後就睇到我既公司,真係超強既廣告效應,大家快d搵Angie查詢💯💯💯」總體而言,利用AI和Google SEO+的方法提升業務,你定能夠獲得比付費廣告更好的結果。Google SEO+ AI系統不僅比投放傳統廣告更容易建立和使用,而且還能生產出更高質量的客戶,讓準備「埋單」的客戶亦能夠找上您!

 

投資於這項尖端技術,確保您的企業不會落後!立即取得您的行業中100多個真實客戶搜索的關鍵字列表。

 

立即預約我們!

 

Website: https://www.websiteseoplus.com/services

Instagram: https://www.instagram.com/google_aiseo/ 

Facebook: https://www.facebook.com/WebsiteSEOplus/ 

Whatsapp: https://wa.me/85297885164